W myśl Ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku mówiąc o tym, że osoby fizyczne mogą odliczyć wydatki związane z zamontowaniem instalacji fotowoltaicznej od podstawy obliczenia podatku dochodowego. Zgodnie z Ustawą podstawę podatku dochodowego można umniejszyć o koszty, które ponieśliśmy na kompleksową termomodernizacje budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W zakres wchodzi właśnie zakup paneli fotowoltaicznych, wymiana lub zakup nowej pompy ciepła oraz koszty montażu, instalacji, regulacja i uruchomienie. Żeby skorzystać z ulgi należy posiadać fakturę VAT za wykonane usługi – jednak należy pamiętać, że możemy odliczyć nasze wydatki za rok podatkowy w, którym zostały one poniesione.

Innymi słowy załóżmy, że zdecydowaliśmy się na montaż instalacji fotowoltaicznej i jej koszt wyniósł nas 34 800 złotych. W momencie, gdy odliczymy sobie takową instalacje od podstawy podatku dochodowego jej kwota będzie wynosić nas już 28 536 złotych. Dlaczego? Właśnie dlatego:

34 800 zł x 18% (próg podatkowy) = 6264 zł (kwota, którą zaoszczędzamy)

Odejmując ją od wyżej wymienionej już kwoty, możemy śmiało mówić, że nasza
instalacja słoneczna kosztowała nas 28 536 złotych.